Kariyer ve Eğitim Olanaklarımız

Şirketimizde her sene sonunda bir sonraki yılın hedefleri ve mevcut senenin performans kiriterlerinin sonuçları ve müşteri geri bildirimlerinin analizleri sonucunda eğitim ihtiyacı tespiti yapılmakta ve bu tespitleri doğrultusunda gelişim planları oluşturulmaktadır.

Saha çalışanlarımız uamanlık eğitim programlarının yanısıra kurum kültürünü geliştirici kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra yasal zorunluluğumuz olan gıda ve hijyen eğitimlerine katılarak kendilerini geliştirmektedirler. Ayrıca bir üst göreve getirilirken de o görevin gerektirdiği teknik konularda eğitimlerini tamamlayarak ilgili pozisyona terfi etmektedriler.

Genel Müdürlük çalışanlarımız ise yine kendi konularında teknik eğitimlere ve kurum kültürünü geliştirici kişisel gelişim eğitimlerine katılmaktadırlar. Ayrıca teknolojiyi ve iş kollarındaki gelişmeleri takip edecek kongre ve konferanslara da gitmektedirler.