KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)


Apaz Group KSS Politikası, değerlerimiz ve grubumuzun kültürel unsurları ile kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini belirler. Konunun grubumuz için önemini ve önceliğini vurgular.

Apaz Group, temel ve yönetsel değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

Temel ve yönetsel değerlerimiz; yenilikçilik, usta-çırak ilişkisi, sürdürülebilir, kaliteli hizmet ve ürün, çalışana ve emeğe değer, samimiyet, ekip olmak, adalet ve güvene dayanır. Yöneticilerimiz çalışanın gelişimine ve onur eşitliğine önem veren liderlerdir.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz ise bu değerlerden hareketle şunlardır:
 • KSS’yi; çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik olarak görürüz.
 • KSS projelerimizi Yönetim Kurulu düzeyinde ele alır, tasarlar ve sürecini izleriz.
 • İnsan Kaynaklar politikalarımızı, çalışanlarımıza yönelik, sürdürülebilir bir KSS olarak ele alırız.
  • İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp, çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
  • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
  • Çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerini ürüne ve yeni iş fırsatlarına dönüştürmek için oluşturulan AR-GE ve iş geliştirme ekiplerinin çalışmalarını teşvik eder, uygulamaya alınmasını önemseriz.
 • KSS projelerimizde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimseriz.
 • KSS’nin sonuçlarını ölçer ve ona göre sürekli geliştiririz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarımız:
 • Şubelerimizde elektrik tasarrufu için kullandığımız Vodafone Elektrik Tasarruf cihazları tasarruf sağlamaktayız.
 • Şubelerimizde atık yağlarımızı kullanım sonrasında dönüştürme işlemleri ile her yıl tonlarca suyu ve çevreyi koruma altına almaktayız.
 • Merkez ofis ve şubelerimizde pil, kâğıt, plastik, tıbbi atıkları ayrıştırıyor geri dönüşümlerini sağlamaktayız.
 • Merkez ofis ve şubelerimizde bütün işlerimizde dijital ekranlar üzerinden kontrol edecek şekilde dijital dönüşüme önem vererek daha az kâğıt tüketimi yapmaktayız.

Grubumuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının yaşatılmasından başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.
Bu politika, Apaz Group’un tüm çalışanları, hissedarları ve diğer tüm paydaşları ile daha iyi bir gelecek, sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir kurumlar ve ekosistemler için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdü olarak hazırlanmıştır.