İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan kaynakları misyonumuz, ilkeli, çağdaş, katılımcı insan kaynakları politikalarını benimseyerek, kurum kültürünün ve kuruma güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak; böylece çalışanlarımızın etkinlik, verimlilik ve mutluluğunun artmasını sağlamaktır.
Bu misyondan hareketle, ekip performansının doğru yönetilmesi, potansiyeli ve yetenekleri olan çalışanlarımızın takip edilmesi ve ödüllendirilmesi yöneticilerimizin öncelikli görevleri arasındadır.
Çalışanlarımızın sahip olduğu nitelikler ile görevin gerektirdiği nitelikler arasındaki uyumlaştırma, her çalışanımızın yeteneklerinin doğru belirlenmesi ve her görevin analiz edilerek gerekli yetkinliklerin belirlenmesi ile sağlanır.

Çalışanlarımızın adil olarak kuruma katkılarının değerlendirilmesi, ücretlerinin performans ve görevlerinin gerektirdiği yetki ve sorumluluğa göre belirlenmesi en önemli politikalarımız arasındadır.
Grubumuz çalışanlarından ve aramıza yeni katılacak aile üyelerimizden beklediğimiz temel yetkinlikler “Merak, Cesaret, Çeviklik ve Yaratıcılık” tır.

Politikalarımızdan bir diğeri de kurumsal kültürümüz içinde yetişen ve gelişen çalışanlarımızın yönetim kademelerine öncelikli olarak yerleştirilmeleridir. Temel yetkinliklerimizi taşıyan ve yüksek performans gösteren Apaz Group çalışanları için tüm kariyer yolları açıktır.

Kurumumuzda çalışanlarımıza hiçbir şekilde kitlesel olarak yaklaşılmaz. Her çalışanımızın bireysel özellikleri sahip olduğu yetenekler ve çalışma performansı onun geleceğini belirleyecek ana göstergelerdendir. Değerlendirmeler, tamamıyla işe dönük olup kesinlikle kişiyi hedef almaz.